Хибридни Интегрални Схеми АД

Запитвания и поръчки

Нашата работа е индивидуализирана, така че да удовлетвори най-добре изискванията на всеки клиент.
Всяко запитване или поръчка, трябва да съдържа следната информация:
- означение на продукта;
- количество;
- желан срок за доставка.

В допълнение заявките и поръчките на нов или модифициран продукт трябва да са придружени от следните технически данни:

Проектиране и производство на хибридни интегрални схеми:
-пълна принципна схема;
- списък на елементите: номинална стойност, толеранс и разсейвана мощност на интегралните резистори; номинална стойност, толеранс, тип и корпус на кондензаторите, индуктивностите и чип-резисторите; тип и корпус на активните елементи;
- разположение и дължина на външните изводи и външни размери на хибридната ИС;
- облицовка и/или маркировка;
- тест спецификация или процедура;
- други специфични изисквания.
Проектиране на печатни платки:
- пълна принципна схема;
- списък на елементите: номинална стойност, тип, толеранс и корпус на пасивните елементи; тип и корпус на активните елементи;
- външни размери;
- други специфични изисквания.
Повърхностен монтаж на електронни елементи върху печатни платки:
- списък на елементите: номинална стойност, тип, толеранс и корпус на пасивните елементи; тип и корпус на активните елементи;
- монтажна карта (съдържа означение и тип/стойност на елементите);
- метален шаблон за нанасяне на спойваща паста или фотошаблон за изработката му (позитив с емулсията отгоре);
- тест спецификация или процедури;
- други специфични изисквания.
Проектиране и производство на резисторни сборки и високоволтови резистори:
- номинална стойност, толеранс и разсейвана мощност на резисторите;
- разположение и дължина на външните изводи и външни размери;
- облицовка и/или маркировка;
- други специфични изисквания.
Колкото по-изчерпателна е предоставената ни информация, толкова по-кратко ще е времето за изработване на нашата оферта.