Хибридни Интегрални Схеми АД

  • PCB manufacturing
    Ние помагаме на вашия бизнес
  • LED manufacturing
    Традиции в съвременната електроника
  • HIC building
    Модерни тенденции в светодиодното осветление

Производство

mount_front

Фирмата разполага с технологична линия за производство на дебелослойни хибридни интегрални схеми,SMD и PTH монтаж..

Прочети повече

Проектиране

desing_front

Софтуерно проектиране на електронни системи. Екип от висококвалифицирани проектанти ще се погрижат до последния детайл на вашето изделие..

Разработка

develop_front

Разработка и реализация на нови изделия, решения в областта на светодиодното осветление..